• Over C.H.I.C. & M

    Over C.H.I.C. & M

Cliëntvertrouwenspersoon

Naast mijn werk als verpleegkundig ambulant behandelaar zowel als zelfstandig ondernemer als voor een polikliniek werk ik ook een beperkt aantal uren als cliënt vertrouwenspersoon voor Leunzorg.

Leunzorg is een kleinschalige organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een psychiatrische stoornis, een en/of verstandelijke beperking en afstand tot de maatschappij hebben.

Als cliëntvertrouwenspersoon adviseer ik cliënten over aangelegenheden die samenhangend met de relatie cliënt/zorgaanbieder en verleent hen zo nodig bijstand bij de aanpak van deze aangelegenheden. Het verlenen van advies en bijstand is met name gericht op de uitoefening door de cliënt van zijn rechten.

Als cliëntvertrouwenspersoon ben ik er voor de cliënt. Hij/zij kan mij benaderen als zij iets willen delen wat niet met de vaste begeleiders besproken kan worden of wanneer een cliënt niet weet wat hij/zij met een bepaalde situatie aan moet. Als cliëntvertrouwenspersoon kan ik ook bemiddelen bij een conflict of problemen tussen cliënten onderling of tussen cliënt en begeleiding.

www.leunzorg.nl